You are here!!


Vad kan vi lära oss av utmaningar?

Vad är en stor utmaning för dig? Starta ett eget företag, skriva en bok eller återuppta studierna? Vi ställs alla inför personliga utmaningar i livet. Vardagen är full av utmaningar, både små och stora. För en del kan det vara svårt att förhandla om en högre lön. För andra kan det vara en stor utmaning att byta jobb. Utmaningar tvingar oss att lämna vår trygghetszon, bryta våra rutiner, ta risker och pressa oss själva att klara det vi inte trodde var möjligt.

Vi bromsar oss själva.

Ibland klarar vi inte av att ta språnget. Kanske viskar en röst inom oss att ”det är för svårt” eller ”jag är för gammal”. Vi reser egna hinder eftersom vi är rädda att misslyckas eller kanske har en blockering sedan många år. Vi övertygar oss själva att vi inte är tillräckligt bra eller inte har tid (barnen och arbetet, du vet) bara för att slippa ta det där första steget.

Men sanningen är att vi faktiskt kan. Vi har alla de egenskaper som krävs inom oss – mod, uthållighet och förmågan att förlåta oss själva. Exakt de tre egenskaper som behövs för att klara livets utmaningar.

Våga och väx.

Att ge sig i kast med utmaningar ger enorma fördelar i vårt yrkesliv, privatliv och kärleksliv. Man brukar säga att lyckan står den djärve bi. Förutom den stolthet och tillfredsställelse vi känner efteråt får också självförtroendet en omedelbar boost. Vi växer varje gång vi vågar ta en risk. Vår självkänsla stärks och vi upptäcker oanade kvaliteter hos oss själva. Det ger oss en inre styrka som vi kan plocka fram när vi behöver den som bäst.

DU KANSKE OCKSÅ TYCKER OM