You are here!!


Så visar du din potential på jobbet

Du är framgångsrik och uppskattad på jobbet, men det är viktigt att dina kunder och kollegor också upptäcker dina möjligheter att utvecklas. Att andra ser din potential är ett viktigt kliv på karriärstegen, och på köpet ökar din motivation att avancera!

Var närvarande

Det är viktigt att du är närvarande på möten och i andra affärssamtal, både fysiskt och mentalt. Om du blir inbjuden till ett möte som inte direkt rör dig är det bra om du ändå anstränger dig för att närvara. Alla deltagare kommer att notera och uppskatta att du är där. Utmana dig själv att bidra med minst en kommentar varje gång. Varje gång du ställer en fråga eller berömmer andra för deras förslag visar du ditt intresse och engagemang. Dina kollegor kommer att notera och medvetet eller omedvetet beundra dig för det.

Följ upp

Att regelbundet följa upp dina projekt (och din egen utveckling) är viktigt av två anledningar. Om en kund eller kollega skulle vara missnöjd med något får du veta det och kan snabbt vidta åtgärder innan det växer till ett problem. Och när allt fungerar som det ska och kunden eller kollegan är helt nöjd kommer din fråga istället att påminna dem om hur kompetent och effektiv du är.

Var positiv

Det är naturligtvis lättare sagt än gjort vissa dagar, men det är väl värt ett försök. Genom att utstråla entusiasm och visa en det fixar jag-attityd kan du faktiskt förändra dina egna tankebanor och bli en mer positiv person. På köpet kommer dina kollegor att slåss för att få jobba med dig.

Visa din ledarskapsförmåga

Ledarskap handlar aldrig om teknologi – det handlar alltid om människor, menar författaren Bob Burg. Och ledarskap handlar mycket riktigt till stor del om hur du hanterar dina medarbetare. Visa att du behärskar diplomati och kan peka ut riktningen genom att ta fler yngre kollegor under dina vingar. Du vinner deras respekt genom att agera som en förebild, och dina överordnade kommer att uppmärksamma dina initiativ och ditt naturliga ledarskap.

Var en lagspelare

Att vara en ledare är viktigt för att visa din potential på jobbet. Men det är precis lika viktigt att visa att du är duktig på att samarbeta. Ta dig tid att lyssna på dina medarbetares åsikter och undvik negativ kritik. Passa på att gratulera alla i ditt team till era gemensamma framgångar när det är möjligt – det lämnar ett bestående intryck.

Utnyttja din kreativitet

Du är en naturligt kreativ och insiktsfull person – se till att dina kollegor märker det! Se varje problem som en möjlighet att använda dina kunskaper för att hitta en lösning innan alla andra. Ibland hjälper det att tänka utanför ramarna, och om du lyckas lösa motgångar på ett nyskapande sätt är det förstås ett stort plus i kanten. Du kan också visa din kreativitet genom att lämna förslag, till exempel på hur arbetsflödet kan förbättras, effektiviteten ökas eller en viss process förenklas. När du satsar tid och kraft på att göra allas arbete enklare och mer effektivt kommer ledningen till slut att visa att de uppskattar din fantastiska potential.

DU KANSKE OCKSÅ TYCKER OM