You are here!!


Därför trivs bifidus med andra kulturer

Danone utvecklade en ny process och en väl avvägd kombination av kulturer som skapar mer gynnsamma förhållanden för Bifidus ActiRegularis® – det är därför Activia är så unik!

För att skapa optimala förhållanden för Bifidus ActiRegularis® utvecklade vi en patenterad process med en unik kombination av fem olika kulturer. Det är därför som varje förpackning Activia® innehåller över 4 miljarder Bifidus ActiRegularis®.

När Activia® utvecklades tillverkades yoghurt fortfarande genom syrning i 43°C i en sur miljö som förhindrade tillväxten av den goda bakterien Bifidus ActiRegularis®. Därför tog vi fram en ny process och en exakt kombination av kulturer som skapar mer gynnsamma förhållanden.

Efter flera års forskning valde vi en viss stam av Streptococcus thermophilus och två Lactobacillus bulgaricus-stammar som gör det möjligt att syra mjölk redan vid 37°C och i en mindre sur miljö. Det är just dessa förhållanden som ger Activia® dess milda smak och som gör att Bifidus ActiRegularis® trivs och kan växa. I vår exklusiva kombination av kulturer ingår dessutom Lactococcus lactis som gör Activia® extra krämig och hjälper Bifidus ActiRegularis® att föröka sig i mjölkprodukter.

Det är Bifidus ActiRegularis® i kombination med dessa fyra stammar som gör Activia® så unik.

DU KANSKE OCKSÅ TYCKER OM