You are here!!

Sekretesspolicy

Danone AB arbetar hårt för att skydda alla webbplatsbesökares integritet. Läs denna sekretesspolicy för att förstå hur vi använder och skyddar de uppgifter som du tillhandahåller till oss. Vi kommer alltid och under alla omständigheter att följa bestämmelserna i dataskyddslagen från 1998 (personuppgiftslagen 1998:204). Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamlingen, användningen och överföringen av dina uppgifter i enlighet med villkoren i denna policy. Läs mer om vår användning av cookies och datainsamling här.

1. INFORMATION SOM VI SAMLAR IN FRÅN DIG

När du besöker denna webbplats eller registrerar dig här, kan du bil anmodad att tillhandahålla vissa uppgifter om dig själv, inklusive ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi kan även komma att samla in information om din användning av webbplatsen liksom även information om dig från meddelanden som du publicerar på webbplatsen och i e-postmeddelanden eller brev som du skickar till oss.

2. ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION

Din information kommer att göra det möjligt för oss att ge dig tillgång till alla delar av vår webbplats och tillhandahålla de varor eller tjänster som du efterfrågar. Vi använder och analyserar också de uppgifter vi samlar in så att vi kan administrera, stödja, förbättra och utveckla vår verksamhet.

Vi kan framförallt komma att använda din information för att kontakta dig för att få dina åsikter om våra tjänster och för att vid tillfälle meddela dig om viktiga ändringar eller utvecklingar av webbplatsen eller våra tjänster. Vidare, på de områden där du har gett ditt samtycke därtill, kan vi även komma att använda dina uppgifter för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Vi kan också förutom att mejla dig även komma att kontakta dig via post, telefon eller fax. Kontakta oss om du ändrar dig beträffande ditt samtycke till att låta oss kontakta dig i framtiden.

Om du publicerar eller skickar något stötande, olämpligt eller obehagligt innehåll på eller till denna webbplats eller på annat sätt ägnar dig åt olämpligt beteende riktat mot denna webbplats, kan vi komma att använda de eventuella uppgifter vi har om dig för att stoppa sådant agerande.

3. SPRIDNING AV DIN INFORMATION

Företag som agerar å våra vägnar för de syften som har redovisats i denna policy eller för andra syften godkända av dig kan komma att få tillgång till dina uppgifter.

Din information kan även komma att avslöjas i de fall där vi är förpliktigade till detta eller där så medges enligt lag.

Där du så har samtyckt till detta vid tillhandahållandet av dina uppgifter till oss, kan vi även tillåta noggrant utvalda tredje parter, inklusive andra företag i vår grupp, att vid tillfälle kontakta dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Utöver att mejla dig kan de komma att kontakta dig via post, telefon eller fax. Kontakta oss om du ändrar dig beträffande ditt samtycke till att låta dessa företag att kontakta dig i framtiden.

4. COOKIES

Cookies är små textfiler med information som vi sparar på din dator. Såvida du inte har angett att du motsätter dig detta vid tillhandahållandet av dina uppgifter till oss, kommer vårt system att skicka cookies till din dator när du loggar in till webbplatsen. Cookies underlättar din inloggning till och användning av webbplatsen vid framtida besök. De gör det även möjligt för oss att övervaka trafiken på webbplatsen och att anpassa dess innehåll för dig. För dessa uppgifter gäller dataskyddslagstiftning och de hanteras i enlighet med denna policy och vår cookiepolicy.

Du kan ställa in din webbläsare till att neka cookies, men kan då eventuellt inte använda alla funktioner på vår webbplats. Meddela oss om du inte vill ta emot cookies fortsättningsvis. För mer information om cookies, besök: www.aboutcookies.org. I de fall där du har samtyckt därtill, använder vi även cookies för att skräddarsy de annonser som visas för dig under ditt besök på vår webbplats. En del kallar detta "beteendebaserad reklam".

5. DATASÄKERHET, REGISTERHÅLLNING OCH INTEGRITET

För att skydda dina uppgifter i våra databaser från obehöriga samt mot olaglig bearbetning, oavsiktlig radering, destruering och skada vidtar vi säkerhetsåtgärder enligt industristandard. Vi kommer att lagra dina uppgifter under en rimlig period eller så länge som vi är ålagda enligt lag att göra detta. Vi strävar efter att se till att dina uppgifter i våra databaser är korrekta, fullständiga och aktuella.

6. GRANSKA OCH UPPDATERA DINA UPPGIFTER

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig i våra register och vi ger dig tillgång till dessa om vi från dig får en skriftlig begäran om detta med tillräckligt med information för att vi ska kunna identifiera dina uppgifter. Du kan begära att vi gör nödvändiga ändringar för att säkerställa att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade och vi kommer att informera eventuella tredje parter om dessa nödvändiga ändringar. Kontakta oss om du vill göra detta. Vi tar inte betalt för att bevilja en begäran om korrigering, men om du begär att få ta del av dina uppgifter kan vi debitera en liten avgift för att täcka våra kostnader.

7. ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

Eventuella ändringar i vår sekretesspolicy kommer att publiceras på denna webbplats och du bör därför besöka denna webbsida då och då för att få vetskap om den aktuella policyn. Fortsätter du använda denna webbplats efter att sådana ändringar har genomförts, betraktas detta som att du godkänner de aktuella ändringarna. I de fall där så är lämpligt kan du även informeras via e-post.

8. KONTAKT

Alla kommentarer, frågor och förfrågningar beträffande vår användning av dina uppgifter välkomnas och bör riktas till vår konsumentkontakt via denna länk.

© 2016 Danone AB

Adress: Gårdsvägen 14, 169 70 Solna, Sverige

Läs mer om villkoren som gäller för denna webbplats.